مهارت ارتباط جمعی

مهارت ارتباط جمعی

ارتباط صحیح و سالم ضامن سلامت جامعه خواهد بود و ضعفهای ارتباطی باعث فقدان شور و اشتیاق و
انجام کار ، بی کفایتی ، نا امیدی ، فقدان روحیه اجتماعی و نهایتاً مانع تحقق اهداف مطلوب خواهد بود .

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

captcha Refresh
captcha Refresh