درآمدی بر آسیب شناسی اجتماعی

درآمدی بر آسیب شناسی اجتماعی

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی ( Social Pathology ) برای
شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی و پیشگیری و درمان آنها ضرورت دارد. در واقع مطالعه و ریشه یابی
ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه باعلل و شیوه های پیش گیری
و درمان آن ها در بسامان شدن جامعه موثراست. به عبارت دیگر اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود،کجروی
پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند و آسیب زمانی پدید می آید که ازهنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی
صورت پذیرد.

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

captcha Refresh
captcha Refresh